Servicii complete SSM Mediu

YAMYCONS / Servicii / Servicii complete SSM Mediu

Intocmirea documentelor și documentațiilor cerute de actele normative în vigoare, plecând de la elementele specifice ale unității-proceduri, tehnologii, echipamente de muncă, număr lucrători, condiții de muncă, riscuri identificate, etc. După caz, acordăm consultanță asupra constituirii și funcționarii comitetelor de securitate și sănătate în muncă, identificării echipamentelor individuale de protecție, informării și instruirii lucrătorilor, colaborarea cu serviciile de medicina muncii.

BAZA DECIZIONALA SSM

Vă consiliem la întocmirea următorelor decizii:

 • Decizie numire conducator de munca;
 • Decizie desemnare serviciu extern prevenire si protectie ( sau numire lucrator desemnat);
 • Decizie durata de instruire;
 • Decizie persoane responsabile cu acordarea primului ajutor, interventie si evacuare.

DOCUMENTE SPECIFICE SSM
Intocmim urmatoarele documente prevazute de legislatia SSM:

 • Plan de actiune in caz de pericol grav si iminent;
 • Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei SSM;
 • Masuri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare interventie; evacuari si prim ajutor;
 • Reguli proprii pentru aplicarea normelor de SSM;
 • Normativ intern de acordare echipament individual de protectie;
 • Proces verbal de acordare echipament individual de protectie;
 • Normativ de acordare materiale igienico-sanitare;
 • Proces verbal predare materiale igienico-sanitare;
 • Registru evidenta incidente periculoase;
 • Registru evidenta accidente usoare;
 • Registru evidenta accidente de munca.

EVALUAREA RISCURILOR
In calitate de evaluatori de riscuri intocmim evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca respectiv, executant, sarcina de munca, mijloace de munca si mediu de munca pe posturi de lucru.

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE
Intocmim planul de prevenire si protectie bazat pe evaluarea riscurilor, compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta masura, aplicat corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii.

ELABORAREA DE INSTRUCTIUNI PROPRII
Acordam asistenta in elaborarea de instructiuni proprii, pentru completarea sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinind seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea dumneavoastra.

ELABORAREA DE TEMATICI DE INSTRUIRE
Elaboram urmatoarele documente privind instruirea lucratorilor:

 • Plan de instruire-testare;
 • Tematica instruire introductiv generala;
 • Fisa de testare introductiv generala;
 • Tematica de instruire la locul de munca (pentru fiecare post de lucru);
 • Tematica de instruire periodica;
 • Fisa de instruire colectiva;
 • Fisa de testare anuala.

ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU LUCRARI SPECIALE
In situatia in care in cadrul societatii dumneavoastra se efectueaza lucrari speciale, va sprijinim prin intocmirea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor ce necesita masuri speciale de siguranta.

INTOCMIREA FISELOR TEHNICE PENTRU SUBSTANTE PERICULOASE
Daca in societatea dumneavoastra se folosesc substante periculoase va sprijinim prin intocmirea fiselor tehinice si transmiterea acestora catre ITM si ISU. De asemenea, intocmim si planul de evacuare a substantelor si materialelor periculoase.

EVIDENTIEREA ZONELOR CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC
In situatia in care in societatea dumneavoastra exista zone cu risc ridicat si specific, tinem evidenta acestor zone si permitem accesul, doar lucratorilor ce si-au insusit instruirile adevate.

TABEL PREȚURI
Servicii complete ssm-mediu
200 - 700lei/lună