Depunere declarații persoane juridice

YAMYCONS / Servicii / Depunere declarații persoane juridice

Desfășurăm activități specifice concretizate în acordarea de servicii și asistență de specialitate pentru întocmirea declarațiilor de impozite și taxe.

Declarația de înregistrare fiscală / Declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entități fără personalitate juridică, se completează şi se depune de către persoanele juridice, asocierile şi alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declarația se depune, direct sau prin împuternicit / reprezentant legal / reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

TABEL PREȚURI
Depunere declarații persoane juridice
100 - 500 lei