Persoanele fizice vor avea posibilitatea subscrierii on – line în cadrul Programul Tezaur?

YAMYCONS / Întrebări frecvente / Persoanele fizice vor avea posibilitatea subscrierii on – line în cadrul Programul Tezaur?

Subscrierea de titluri de stat Tezaur în cadrul unei emisiuni se va putea realiza prin următoarele modalităţi:

 prin prezentarea inventatorului sau a persoanei împuternicite la orice sediu al unităţii operative a Trezoreriei Statului în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere ;
 în mediul on-line prin intermediul Spaţiului Privat Virtual de către investitorul persoană fizică înregistrat ca utilizator de SPV;
Operaţiunile pe care investitorii persoane fizice le pot realiza on line prin intermediul SPV sunt: deschidere cont de subscriere la unitatea operativă a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat în cadrul perioadei de subscriere, virament din contul de subscriere al investitorului către alt cont de subscriere deschis pe numele investitorului sau către alt cont bancar deschis pe numele acestuia.
Prin intermediul SPV operaţiunea de deschidere a unui cont de subscriere la o unitate operativă a Trezoreriei Statului se poate realiza doar în nume propriu de către investitorul persoană fizică înregistrată ca utilizator de SPV.
Etapele pentru depunerea unei cereri de deschidere de cont de subscriere sunt:
1. descărcarea de pe site-ul Ministerului Finanțelor a formularul: «Cerere de deschidere cont de subscriere» . Formularul trebuie completat de către investitor cu datele solicitate la fiecare rubrică și la final selectează butonul «VALIDARE SI GENERARE XML» în scopul validării datelor introduse și generării fișierului XML.
. Dacă nu se identifică erori în completarea formularului, persoana interesată trebuie să salveze “Cererea de deschidere cont de subscriere» în vederea depunerii prin intermediul SPV.
2. După ce a fost completată, cererea se depune accesând site-ul Ministerului Finanțelor sau ANAF prin butonul: «Depunere declarație unică și alte formulare SPV-PF».
Pe baza formularului depus, persoana fizică va primi automat prin SPV un document semnat cu certificatul digital al Ministerului Finanțelor care confirmă primirea formularului, precum și o recipisă cu rezultatul validării de la depunerea acestuia.

• Ambele documente sunt în format .pdf și se pot vizualiza prin accesarea opțiunii «Mesaje» din SPV.
3. Formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere» completat şi depus de persoana fizică va fi înregistrat în sistem. În cazul în care nu există erori de validare, formularul depus este procesat și înregistrat în aplicația informatică a Trezoreriei Statului și se generează un document electronic semnat (Recipisa) prin care persoana fizică este informată referitor la validarea formularului «Cerere de deschidere cont de subscriere» depus.
4. Se creează automat contul de subscriere deschis pe numele investitorului care a depus cererea și se generează în aplicația informatică a Trezoreriei Statului raportul «Cerere de deschidere cont de subscriere» semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unității Trezoreriei Statului și cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanțelor.
Raportul conține codul IBAN asociat contului de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului selectată de persoana fizică.

Persoana fizică poate vizualiza recipisa și raportul prin accesarea opțiunii «Mesaje» din SPV.
Prin intermediul SPV, operațiunea de virament din contul de subscriere deschis la o unitate operativă a Trezoreriei Statului către un cont bancar deschis pe numele investitorului se poate realiza doar în nume propriu de către investitorul persoană fizică înregistrată ca utilizator SPV.
Ulterior realizării operațiunilor de virament din contul de subscriere utilizând mediul online, persoana fizică poate vizualiza extrasul contului de subscriere prin accesarea opțiunii «Mesaje» din SPV
Persoana fizică poate vizualiza extrasul de cont în următoarea zi lucrătoare înregistrării operațiunii de virare din contul de subscriere la unitatea de trezorerie.

Baza legală: OMF nr.1459 /2021 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, şi de modificare şi completare a anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur publicat în Monitorul Oficial nr. 1164/08.12.2021