Până la ce data se depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice?

YAMYCONS / Întrebări frecvente / Până la ce data se depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice?

Prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2127/2021 publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 10, la data de 5 ianuarie 2022 a fost aprobat modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a Formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Declarația unică se completează și se depune până la data de 25 mai 2022 de către persoanele fizice: care în anul 2021 au realizat individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România și/sau din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal; dispun asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil aferent anului 2021, precum şi/sau din impozitul datorat pe câştigul net anual impozabil aferent anului 2021, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, în conformitate cu reglementările art. 123^1 din Codul fiscal; în anul 2022 declară impozitul pe venit aferent veniturilor estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate; în anul 2022 nu realizează venituri și optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.