Ce reduceri la determinarea şi plata impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi impozitului specific sunt aplicabile începând cu 2021?

YAMYCONS / Întrebări frecvente / Ce reduceri la determinarea şi plata impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi impozitului specific sunt aplicabile începând cu 2021?

Prin OUG 153/2020 se reglementează următoarele reduceri ale impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi impozitului specific, care se aplică în perioada 2021 – 2025:

 • 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situaţiile financiare anuale, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligaţia constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent şi condiţia de a fi la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris;
 • dacă înregistrează o creştere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent şi îndeplineşte concomitent condiţia prevăzută la lit. a), reducerile au următoarele valori / intervalele de creştere anuală a capitalului propriu ajustat:
  – 5% / până la 5% inclusiv
  – 6% / peste 5% şi până la 10% inclusiv
  – 7% / peste 10% şi până la 15% inclusiv
  – 8% / peste 15% şi până la 20% inclusiv
  – 9% / peste 20% şi până la 25% inclusiv
  – 10% / peste 25%
 • 3%, dacă înregistrează o creştere peste nivelul prevăzut mai jos a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 şi dacă îndeplineşte concomitent condiţia prevăzută la lit. a). Anul pentru care datorează impozitul / Procentul minim de creştere a capitalului propriu ajustat:
  – 2022 / 5%
  – 2023 / 10%
  – 2024 / 15%
  – 2025 / 20%

Prevederile prezentei litere se aplică începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022.

În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute la lit. a)- c) pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

Pentru aplicarea procentelor de reducere se au în vedere următoarele:

 • pentru plătitorii de impozit pe profit :
  – procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul pe profit anual al anului în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la lit. a) – c) de mai sus;
  – valoarea reducerii rezultate se scade din acesta;
  – impozitul pe profit anual reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, precum şi a costului de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale;
 • pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor:
  – procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal;
  – valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul aferent trimestrului IV;
  – dacă valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent trimestrului IV, diferenţa care nu a fost scăzută din impozitul aferent trimestrului IV se scade din impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea unei declaraţii rectificative;
 • pentru microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea:
  – procentul aferent reducerii de impozit se aplică asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor însumat cu impozitul pe profit;
  – valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit, potrivit prevederilor referitoare la procedura aplicabilă în cazul impozitului pe profit;
  – dacă valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe profit, diferenţa care nu a fost scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea unei declaraţii rectificative;
 • pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi:
  – procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul datorat pentru semestrul II.
  – dacă valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent semestrului II, diferenţa care nu a fost scăzută din impozitul aferent semestrului II se scade din impozitul aferent semestrului I, prin depunerea unei declaraţii rectificative;
 • plătitorii de impozit specific unor activităţi care datorează şi impozit pe profit aplică reducerea atât pentru impozitul specific potrivit lit. d), cât şi pentru impozitul pe profit potrivit lit. a), conform prevederilor menționate.

Pe perioada aplicării prevederilor referitoare la reducerile de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi a impozitului specific termenele pentru depunerea declaraţiilor şi pentru plata impozitului sunt următoarele:

 • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 şi 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit (D101) şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
 • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei i aferente trimestrului IV şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
 • pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor